Printer Friendly Version Diplomatsko osoblje @ 19 September 2012 12:50 PM

 

Bojan Stojanović, Otpravnik poslova a.i.  Prvi sekretar
E-Mail: politics@ambasadasrbije.ch

Predrag Mandić, Konzul - Prvi sekretar
E-Mail: konzul@ambasadasrbije.ch

Natalija Gunjić, ataše
E-Mail: press@ambasadasrbije.ch

Vlastimir Banković, Ataše