Printer Friendly Version URAĐENI PASOŠI @ 1 October 2012 11:37 AM

Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.97/2008 i 104/2009), obaveštavamo državljane Republike Srbije da će, od 21. marta 2012, podatke o putnim ispravama (pasošima) spremnim za preuzimanje u Ambasadi u Bernu moći da pronađu kao i dosada na sajtu ambasade, ali SAMO pod brojem pod kojim je podnet zahtev za izdavanje putne isprave.

Molimo građane da OBAVEZNO sačuvaju POTVRDU O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE koju dobiju u Konzularnom odeljenju Ambasade, jer se na njoj nalazi BROJ pod kojim će na sajtu Ambasade pronaći podatak da li je njihova putna isprava spremna za preuzimanje.
Ambasada objavljuje aktuelan spisak pasoša (na dan 16.09.2019.) koji su završeni i mogu da se preuzmu. Ukoliko se Vaš broj zahteva nalazi na spisku nije potrebno da proveravate telefonom, pasoš se i fizički nalazi kod nas. Za preuzimanje pasoša moraju svi lično da dođu, da ponesu stari pasoš i potvrdu koju su dobili. Za decu mlađu od 18 godina dovoljno je prisustvo jednog roditelja pri preuzimanju pasoša ali prisustvo deteta je obavezno ako su uzimani biometrijski otisci pristiju. Preuzimanje je od ponedeljka do petka.


BPI – Lista ažurirana  16.09.2019.

0048
0555
0556
2514
3065
3067
3148
3712
3715
4669
5035
5221
5452
5889
6070
6078
6090
6136
6133
6264
6304
7030
7194
7206
7252
7279
7503
7577
7579
7863
8082
8070
8089
8183
8188
8221
8372
8377
8378
8402
8494
8547
8597
8659
8689
8781
8786
8787
8875
8926
8979
9112
9153
9440
9569
9571
9573
9736
9914
10368
10881
11651
12159
12299
13011
13110
13227
13461
13680
14609
14650
14736
14909
14928
15458
15517
15518
16194
16249
16251
16281
16285
16398
16429
16549
16551
16733
16803
16811
16827
16868
16888
16890
16900
16932
17315
17316
17333
17619
17627
17628
17642
17677
17678
17710
17712
17732
17792
17798
17908
17977
18042
18099
18101
18169
18196
18201
18251
18253
18299
18319
18328
18330
18363
18365
18429
18546
18578
18580
18617
18627
18656
18782
18789
18808
18810
18818
18855
18856
18857
18870
18875
18878
18879
18880
18888
18890
18893
18897
18933
18957
18959
18977
18988
18990
19001
19041
19046
19047
19076
19079
19093
19094
19104
19116
19119
19138
19178
19179
19182
19183
19190
19191
19198
19215
19218
19219
19222
19226
19246
19249
19261
19263
19264
19268
19278
19295
19296
19298
19299
19300
19303
19305
19307
19308
19310
19312
19317
19318
19319
19321
19324
19325
19326
19327
19332
19333
19335
19337
19338
19339
19344
19346
19347
19357
19358
19359
19365
19366
19367
19368
19373
19379
19381
19382
19383
19385
19386
19388
19389
19390
19391
19394
19395
19396
19397
19400
19401
19404
19406
19407
19408
19409
19411
19413
19414
19420
19424
19425
19427
19428
19430
19431
19432
19436
19437
19438
19445
19446
19449
19450
19451
19452
19454
19456
19457
19458
19461
19462
19463
19464
19465
19467
19468
19469
19472
19474
19475
19477
19484
19489
19490
19491
19492
19493
19494
19495
19496
19497
19499
19500
19502
19503
19504
19505
19506
19509
19511
19512
19513
19518
19519
19520
19521
19522
19523
19524
19526
19534
19538
19542
19543
19544
19545
19546
19547
19548
19549
19550
19551
19552
19554
19560
19561
19564
19565
19566
19568
19569
19574
19575
19580
19583
19584
19589
19591
19596
19597
19598
19610
19611
19616
19617
19621
19625
19627
19629
19631
19641
19644
19652
19656.