Printer Friendly Version Obaveštenje - Prenos novca sa inostranstvom posredstvom Pošta Srbije @ 9 June 2015 01:39 PM

     Pošta Srbije uvela je uslugu prenosa novca sa inostranstvom na osnovu zaključenih ugovora sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine i Belorusije.

      Prilikom transfera novca sa pomenutim zemljama naknadu slanja novca plaća isključivo pošiljalac, a novac je dostupan za isplatu po pravilu istog dana ili najkasnije u roku od dva radna dana u zavisnosti od zemlje.
     Pošta Srbije će na pomenuti način uskoro omogućiti povezivanje i sa drugim državama, a najpre sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Portugalijom.

     Detaljniju informaciju o prednosti i načinu uplate novca preko Pošta Srbije možete videti na veb sajtu: www.posta.rs