Printer Friendly Version Održane bilateralne političke konsultacije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Saveznog departmana za spoljne poslove Švajcarske Konfederacije, 18. decembar 2015. godine @ 3 February 2016 10:03 AM

     Dana 18. decembra 2015. godine održane su bilateralne političke konsultacije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Saveznog departmana za spoljne poslove Švajcarske Konfederacije. Dve delegacije predvodili su državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, ambasador Roksanda Ninčić, i državni sekretar švajcarskog Saveznog departmana za spoljne poslove, Iv Rosije.
     Dve strane su u jednom sadržajnom razgovoru analizirale širok spektar političkih pitanja, kako onih koji se odnose na bilateralne odnose Srbije i Švajcarske, tako i regionalne teme vezane za prostor Zapadnog Balkana, posebno u kontekstu odnosa Srbije sa svojim susedima. U okviru političkih konsultacija, razgovaralo se i o evropskim pitanjima, posebno onim koji se odnose na izbegličku krizu i načine njenog rešavanja.
     Tokom razgovora, istaknuti su dobri odnosi Srbije i Švajcarske, kao i visok nivo političkog dijaloga koji je tokom konsekutivnog predsedavanja OEBS od strane dve države, u periodu 2014 - 2015. godine, još više dobio na dinamici. Takođe, konstatovan je i visok nivo ekonomskih odnosa Srbije i Švajcarske, uz naglasak da postoje dobri uslovi za njihovo dodatno unapređenje.
     Dve strane su dogovorile da naredne konsultacije budu održane tokom 2016. godine, u Beogradu.